Garantie :

Wijdeveld Bouw geeft u garantie, omdat wij pas tevreden zijn wanneer u dat ook bent.

Wij hanteren voor onze garantie wel bepaalde richtlijnen:

Waaruit bestaat de garantie?

  • U heeft garantie op de geleverde arbeid.
  • U heeft garantie op de gebruikte materialen.

 Hoelang heeft u garantie?

  • U heeft op de gewerkte uren 1 jaar garantie na oplevering.
  • U heeft op de materialen de garantie die wordt geleverd door de fabrikant.

Uiteraard zijn op onze garantie de Algemene voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze ondertekent u bij aanvang van de besproken werkzaamheden.