De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wijdeveld
Bouw. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijdeveld Bouw. Deze toestemming is niet benodigd voor
persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Wijdeveld Bouw met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijdeveld Bouw behoudt zich het recht voor
om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder
enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor
een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Wijdeveld Bouw alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wijdeveld Bouw niet aansprakelijk
voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Wijdeveld Bouw, welke geen
eigendom zijn van Wijdeveld Bouw, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links
geactiveerd worden, verlaat men de website van Wijdeveld Bouw. Hoewel Wijdeveld Bouw uiterst selectief is ten
aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan,
noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke
aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Wijdeveld Bouw worden onderhouden wordt
afgewezen.

© 2014-2014, Wijdeveld Bouw is een geregistreerde handelsnaam van Wijdeveld Bouw. Alle logo’s, trademarks,
teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.